Община Варна - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация за процедури по ЗОП на Община Варна

За да намерите търсената от Вас новина/публикация използвайте линковете с категории публикации в лявата част на екрана. Можете да търсите и филтрирате новини/публикации чрез филтър, в който може да попълните

  • № на досие (напр. №29)
  • част от наименование на процедура по ЗОП
  • част от съдържанието на новина/публикация

В основния екран ще се визуализира списък с новини/публикации, отговарящи на поставения филтър. За да разгледате пълния текст на публикацията, натиснете върху заглавието и. Бутонът досие извежда списък с публикации/новини за конкретна процедура по ЗОП в нов таб/прозорец на браузъра. Ако към дадена новина/публикация има прикачени файлове, те могат да се изтеглят с еднократно кликване на левия бутон на мишката върху наименованието на прикачения файл.