Поддосие по договор Д16000180ВН/16.02.2016 с ЕКО КОМФОРТ ЕООД към процедура "ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети”"
Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000002954/11.03.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Йонка Владимирова Симеонова / 22.03.2016 16:11

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 441,60лв по фактура №0000002954 от дата 11.03.2016

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 2952/09.03.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Иванка Ангелова Начева / 12.04.2016 10:27

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 78,00лв по фактура №2952 от дата 09.03.2016

публична покана

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 2952/09.03.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Иванка Ангелова Начева / 12.04.2016 10:27

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 270,00лв по фактура №2952 от дата 09.03.2016

публична покана

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 2962/06.04.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Събина Дончева Щерева / 10.05.2016 09:44

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 480,00лв по фактура №2962 от дата 06.04.2016

публична покана

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 2994/20.06.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Събина Дончева Щерева / 28.06.2016 10:41

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 290,40лв по фактура №2994 от дата 20.06.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003000/23.06.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Нина Петрова / 30.06.2016 14:02

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 228,00лв по фактура №0000003000 от дата 23.06.2016

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003016/13.07.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Надежда Георгиева Алагьозова / 15.07.2016 10:56

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 240,00лв по фактура №0000003016 от дата 13.07.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003011/08.07.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Галина Данева / 21.07.2016 10:46

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 48,00лв по фактура №0000003011 от дата 08.07.2016


Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3010/07.07.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Иванка Ангелова Начева / 26.07.2016 15:56

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 90,00лв по фактура №3010 от дата 07.07.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3014/12.07.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Тодорка Иванова Кондева / 02.08.2016 15:32

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 474,00лв по фактура №3014 от дата 12.07.2016

1234Намерени са 37 записа