Поддосие по договор Д17000926ВН/20.06.2017 с МОБИЛТЕЛ ЕАД към процедура "ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна”"
Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0356899865/24.07.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 28.08.2017 08:39

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0356899865 от дата 24.07.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0358515897/24.08.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 21.09.2017 16:00

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0358515897 от дата 24.08.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0360128705/25.09.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 25.10.2017 09:20

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0360128705 от дата 25.09.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0361738669/24.10.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 20.11.2017 09:13

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0361738669 от дата 24.10.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0363348317/24.11.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 08.12.2017 10:48

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0363348317 от дата 24.11.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0364955335/26.12.2017
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 29.01.2018 10:39

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0364955335 от дата 26.12.2017

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0366710297/24.01.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 20.02.2018 10:15

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0366710297 от дата 24.01.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0368320642/23.02.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 09.03.2018 14:21

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0368320642 от дата 23.02.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0369924824/23.03.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 04.04.2018 09:46

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0369924824 от дата 23.03.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0371529050/24.04.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 08.05.2018 12:04

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0371529050 от дата 24.04.2018

12Намерени са 18 записа