Поддосие по договор Д18001474ВН/31.08.2018 с ЕКО КОМФОРТ ЕООД към процедура "Климатици"
Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 0000003730/08.10.2018
Открита процедура: договор досие
Мария Проданова Василева / 02.11.2018 14:43

плащане по фактура

Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 0000003779/28.11.2018
Открита процедура: договор досие
Нели Андреева Георгиева / 04.12.2018 08:58

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 4 264,80лв по фактура №0000003779 от дата 28.11.2018


Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 3753/09.11.2018
Открита процедура: договор досие
Стоянка Паскова Малчева / 27.12.2018 10:05

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 1 108,80лв по фактура №3753 от дата 09.11.2018

Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 3781/29.11.2018
Открита процедура: договор досие
Стоянка Паскова Малчева / 27.12.2018 10:08

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 9 120,00лв по фактура №3781 от дата 29.11.2018

Намерени са 4 записа