Поддосие по договор Д19000104ВН/30.01.2019 с КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД към процедура "00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“"
„Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 18.02.2019 17:28

 Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на
Община Варна за 2019 година по обособени позиции "по 00081-2016-0015 по покана 3, с Рег.№. с РД180022629ВН/23.11.2018г по сключено Рамково споразумение №РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.


  


 

 

 

 

Намерен e 1 запис