Поддосие по договор Д19000111ВН/31.01.2019 с НЕМ КОМЕРС ЕООД към процедура "00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“"
Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 22.02.2019 14:20

Сключен договор с рег.№ Д19000111ВН от 31.01.2019г. по процедура 00081-2016-0015 за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ". Обособена позиция №3: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2019 година“ по покана с РД180022629ВН/23.11.2018г. с предмет” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ” рамково споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017г. с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.

 

 

Намерен e 1 запис