Досие №1048 на процедура "00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции"
Сключен анекс 2 по договори за ОП1 и ОП2 по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 09.02.2023 11:10

Сключен анекс 2 по договори за ОП1 и ОП2  по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Сключен анекс 1 по договори за ОП1 и ОП2 по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 05.03.2021 11:15

Сключен анекс 1 по договори за ОП1 и ОП2  по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Договор за подизпълнение за ОП1 по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 29.12.2020 10:05

 Договор за подизпълнение за ОП1 по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Сключени договори по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 29.12.2020 10:04

Сключени договори по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 13.11.2020 09:32

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника ГИПСТРОЙ ЕООД,
относно Решение за класиране №4050/11.11.2020г.на
Кмета на община Варна по процедура 00081-2019-0095с предмет: „Изпълнение
на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на
8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции"

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че
съгласноРешение
№4050/11.11.2020г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта еотстранена от участие за обособена позиция №2    на основание
чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

 

 


 

 

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника БГ ЛЕНД КО АД, относно Решение за
класиране №4050/11.11.2020г.на Кмета на
община Варна по процедура 00081-2019-0095с предмет: „Изпълнение
на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на
8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции"

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че
съгласноРешение
№4050/11.11.2020г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта еотстранена от участие за обособена позиция №1    на основание
чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

 

 


 

 

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника ТСТ СТРОЙ ЕООД  , относно Решение за класиране №4050/11.11.2020г.на
Кмета на община Варна по процедура 00081-2019-0095с предмет: „Изпълнение
на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на
8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции"

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че
съгласноРешение
№4050/11.11.2020г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта еотстранена от участие за обособена позиция №1    на основание
чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

 

 


Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника ИМПУЛС АН ЕООД, относно Решение
за класиране №4050/11.11.2020г.на Кмета на
община Варна по процедура 00081-2019-0095с предмет: „Изпълнение
на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на
8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции"

 

 

 

Уведомяваме Ви, че съгласноРешение
№4050/11.11.2020г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта еотстранена от участие за обособена позиция №1 и  за обособена
позиция №2  на основание чл.107, т.2, б. „а“ от
ЗОП.

 

 

Решение класиране, протокол и доклад по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Мариела Черкезова / 11.11.2020 15:18

Решение класиране, протокол и доклад по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Александра Игнатова / 05.11.2020 14:50

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

Протокол 1 от работата на комисията по по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Марина Драгова / 20.05.2020 14:42

Личните данни са заличени на основание ЗЗЛД.

Решение, обявление и документация по 00081-2019-0095 с предмет Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции
Открита процедура: 00081-2019-0095 Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции досие
Марина Драгова / 27.12.2019 14:52
Намерени са 9 записа