Досие №292 на процедура "00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й” "
Решение за прекратяване №2095/20.05.2015 г. по 00081-2015-0027 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“
Открита процедура: 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й” досие
Марина Драгова / 20.05.2015 16:10

Решение за прекратяване №2095/20.05.2015 г. по 00081-2015-0027 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“

Решение за промяна №1884 / 11.05.2015 г. и променена документация по 00081-2015-0027 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“
Открита процедура: 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й” досие
Марина Драгова / 11.05.2015 16:18

Решение за промяна №1884 / 11.05.2015 г. и променена документация по 00081-2015-0027 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“

Отговор 1 по 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“
Открита процедура: 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й” досие
Марина Драгова / 08.05.2015 11:30

Отговор 1 по 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“

00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й“
Открита процедура: 00081-2015-0027 „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й” досие
Станимира Колева / 28.04.2015 16:51
Намерени са 4 записа