Досие №349 на процедура "Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна"
Решение за класиране и протоколи по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Звездалина Иванова / 15.12.2015 17:21
Съобщение по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Мариела Черкезова / 29.11.2015 20:15

съобщение за публично откриване на мото

Отговор по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Станимира Колева / 13.11.2015 15:44
Обявяване на жури по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Мариела Черкезова / 06.11.2015 17:00

обявяване на членовете на журито

Отговор по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Звездалина Иванова / 16.10.2015 14:02

отговор 1

Решение за промяна по 00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Звездалина Иванова / 18.09.2015 15:05

Решение за промяна и променена конкурсна програма

00081-2015-0056 Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна
Открита процедура: Конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна досие
Звездалина Иванова / 07.09.2015 16:14

Документация за участие в конкурс за проект на обект "Нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна.

Поради технически ограничения снимковия материал, резултати от обществени допитвания и друга допълнителна информация относно обекта се публикува на интернет страницата на конкурса: www.varnalibrary.bg.

Намерени са 7 записа