Досие №390 на процедура "ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети”"
Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3209/14.02.2017
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Събина Дончева Щерева / 28.03.2017 11:45

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 182,40лв по фактура №3209 от дата 14.02.2017

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3199/02.02.2017
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Събина Дончева Щерева / 28.03.2017 11:44

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 37,44лв по фактура №3199 от дата 02.02.2017

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3192/24.01.2017
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Събина Дончева Щерева / 28.03.2017 11:42

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 110,40лв по фактура №3192 от дата 24.01.2017

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3207/10.02.2017
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Тодорка Иванова Кондева / 20.02.2017 12:08

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 306,00лв по фактура №3207 от дата 10.02.2017

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003159/12.12.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Елка Георгиева Игнатова / 18.01.2017 13:52

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 264,00лв по фактура №0000003159 от дата 12.12.2016


Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003158/12.12.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Елка Георгиева Игнатова / 18.01.2017 13:46

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 240,00лв по фактура №0000003158 от дата 12.12.2016


Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3150/02.12.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Тодорка Иванова Кондева / 27.12.2016 16:32

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 792,00лв по фактура №3150 от дата 02.12.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3121/07.11.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Иванка Ангелова Начева / 20.12.2016 10:08

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 96,00лв по фактура №3121 от дата 07.11.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 3120/07.11.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Иванка Ангелова Начева / 20.12.2016 10:07

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 144,00лв по фактура №3120 от дата 07.11.2016

публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.

Плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 по платежен документ № 0000003156/08.12.2016
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: ID 9049218 „Поддръжка и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” договор досие
Галина Данева / 19.12.2016 12:07

Извършено е плащане по договор Д16000180ВН/16.02.2016 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 240,00лв по фактура №0000003156 от дата 08.12.2016

публич

12345Намерени са 41 записа