Досие №416 на процедура "00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " "
Съобщение на основание чл. 43 по Покана 24 ”Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 09.07.2020 10:36

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътХИДРОСТРОЙ АДотносно
Решение за класиране №2436/07.07.2020г.по покана с Изх. №РД20011283ВН/18.06.2020г. с предмет „Текущ
ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено рамково
споразумение с предмет „Строителство,
основен ремонт, реконструкция, 
рехабилитация и текущ ремонт  на
пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения,
паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“с
изх. РД17010103ВН/25.05.2017г.

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №2436/07.07.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана на ПЪРВО МЯСТО по Обособена позиция №2 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад ои Покана 24 ”Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 07.07.2020 16:18

Решение за класиране, протокол и доклад ои Покана 24 ”Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“

Обявление за приключил договор по Покана 16 за Обособена позиция №6 Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново, гр. Варна по 00081-2016-0017
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Марина Драгова / 30.06.2020 15:59

Обявление за приключил договор по Покана 16 за Обособена позиция №6

Обявление за изменение по сключени анекси по позиция 1,2,3,4,5 по Покана 19 „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 22.06.2020 10:40

Обявление за изменение по сключени анекси по позиция 1,2,3,4,5 по Покана 19 „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“

Покана 24 ”Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 18.06.2020 17:07

Покана 24 ”Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции” по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“

Анекс 4 по ОП1 и обявление за изменение по Покана 16 с №РД17010103ВН_046ВН/23.08.2019г. с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 18.06.2020 11:24

Анекс 4 по ОП1 и обявление за изменение по Покана 16 с №РД17010103ВН_046ВН/23.08.2019г. с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна по обособени позиции“

Сключен договор по Покана 23 „Oсновен ремонт на ул.”Чаталджа“ и ул.”Братя Бъкстон” в участъка от ул.”Ген. Колев” до бул.”В. Левски” по плана на 5 м.р., гр.Варна“ по сключено рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“ с изх. № РД17010103ВН/25.05.2017 г.
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 15.06.2020 12:50

 Сключен договор по Покана 23  „Oсновен ремонт на ул.”Чаталджа“ и ул.”Братя Бъкстон” в участъка от ул.”Ген. Колев” до бул.”В. Левски” по плана на 5 м.р., гр.Варна“ по сключено рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“ с изх. № РД17010103ВН/25.05.2017 г.

Анекс 3 по ОП1, Анекс 4 по ОП2 и обявление за изменение по Покана 16 с №РД17010103ВН_046ВН/23.08.2019г. с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 04.06.2020 15:02

Анекс 3 по ОП1, Анекс 4 по ОП2 и обявление за изменение по Покана 16 с №РД17010103ВН_046ВН/23.08.2019г. с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна по обособени позиции“

Сключен договор и обявление за възложена поръчка по покана № 22 с изх.№ РД17010103ВН_062ВН/13.03.2020г. с предмет „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " договор досие
Адриана Любенова / 01.06.2020 15:46

Сключен договор с рег.№ Д20000528ВН/11.05.2020г. и обявление за възложена поръчка по покана № 22 с изх.№ РД17010103ВН_062ВН/13.03.2020г. с предмет „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро“ по сключено рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“ с изх. №РД17010103ВН/25.05.2017г.

Подизпълнител: „Хидроремонт ИГ“ ООД, ЕИК: 119038763

Уникален номер на поръчката в РОП: 00081-2016-0017

Подписите са заличени съгласно ЗЗЛД!

 

 

Сключени анекси по позиция 1,2,3,4,5 по Покана 19 „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0017 „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна " досие
Мариела Черкезова / 29.05.2020 10:40

Сключени анекси по позиция 1,2,3,4,5 по Покана 19 „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна“

12345678910...>>Намерени са 160 записа