Досие №427 на процедура "00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“"
Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 22.02.2019 14:20

Сключен договор с рег.№ Д19000111ВН от 31.01.2019г. по процедура 00081-2016-0015 за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ". Обособена позиция №3: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2019 година“ по покана с РД180022629ВН/23.11.2018г. с предмет” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ” рамково споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017г. с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.

 

 

Сключени договори и Обявление за възложена поръчка по Покана 3, по сключено рамково споразумение с предмет : „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Звездалина Иванова / 20.02.2019 14:25

Сключени договори и Обявление за възложена поръчка по Покана 3, по сключено рамково споразумение с предмет:„Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“

„Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 18.02.2019 17:28

 Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на
Община Варна за 2019 година по обособени позиции "по 00081-2016-0015 по покана 3, с Рег.№. с РД180022629ВН/23.11.2018г по сключено Рамково споразумение №РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.


  


 

 

 

 

Обявления за изпълнени договори по обществена поръчка 00081-2016-0015 по Покана №2 за „Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“ , за Обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Анна Костадинова Калоферова / 31.01.2019 14:40

Обявления за изпълнени договори по обществена поръчка 00081-2016-0015 по Покана №2 за „Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“ , за Обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана №3 за „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Мариела Черкезова / 08.01.2019 10:34

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана №3 за „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“

Покана №3 за „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Станимира Колева / 23.11.2018 16:54

Покана №3  за „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ с изх. №РД17004692ВН_003ВН/16.01.2017г.    

 

 

Сключени договори и Обявление за възложена поръчка по Покана 2, по сключено рамково споразумение с предмет : „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Николета Стефанова Стефанова / 02.04.2018 16:32

1.Договор с №Д18000372ВН/12.03.2018г.за обособена позиция №1: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Одесос",Община Варна за 2018 година„ с изпълнител „КАЛЕЯ ТРЕЙД“ ЕООД

2.Договор с №Д18000377ВН/12.03.2018г.за обособена позиция №2: “Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година“с изпълнител ЕТ „ЛАНД-ДИЗАЙН“ 

3.Договор с №Д18000378ВН/12.03.2018г. заобособена позиция №3:“Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2018 година“с изпълнител „НЕМ КОМЕРС“ ЕООД 

4. Договор с №Д18000379ВН/12.03.2018г. за обособена позиция №4: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 2", Община Варна за 2018 година“ с изпълнител „НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ“ ЕООД

 5. Договор с №Д18000376ВН/12.03.2018г. за обособена позиция №5: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Младост" и кметство  Каменар, Община Варна за 2018 година“ с изпълнител „НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ“ ЕООД 

6.Договор с№Д18000458ВН/26.03.2018г. за обособена позиция №6: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Владислав Варненчик", кметство Тополи и кметство Казашко, Община Варна за 2018 година " с изпълнител „ТИТАН БКС“ ЕООД

 7. Договор с №Д18000405ВН/19.03.2018г.за обособена позиция №7: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2018 година " с изпълнител „ПОЛИ ЙОРД“ ЕООД

 

 
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 2 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Мариела Черкезова / 22.02.2018 09:51

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 2 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до
участникът НЕМ
КОМЕРС ЕООДотносно Решение за класиране №0712/20.02.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД17004692ВН_003/16.01.2018г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0712/20.02.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 3:На първо място

 

 


Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до
участникът НИКМАН
КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООДотносно Решение за класиране №0712/20.02.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД17004692ВН_003/16.01.2018г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0712/20.02.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 4:На първо място

 

 

За
Обособена позиция 5:На първо място

 

 


 

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до
участникът ТИТАН
БКС ООД

 

 относно Решение
за класиране №0712/20.02.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД17004692ВН_003/16.01.2018г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0712/20.02.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 6:На първо място

 

 


 

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до
участникът ПОЛИ
ЙОРД ЕООДотносно Решение за класиране №0712/20.02.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД17004692ВН_003/16.01.2018г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0712/20.02.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 7:На първо място

 

 


 

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до
участникът КАЛЕЯ
ТРЕЙД ЕООДотносно Решение за класиране №0712/20.02.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД17004692ВН_003/16.01.2018г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0712/20.02.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 1:На първо място

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 2 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Марина Драгова / 20.02.2018 16:21

Подписите на членовете на комисията в настоящия протокол и доклад са заличени на основание ЗЗЛД.

Информация за изпълнени договори по Покана 1 по рамково споразумение с предмет: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Ева Панайотова / 30.01.2018 15:29

Информация за изпълнени договори по Покана 1 по рамково споразумение с предмет: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Договор №Д17000510ВН/28.04.2017г., за Обособена позиция №1: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Одесос", Община Варна за 2017 година“

Договор №Д17000516ВН/28.04.2017г., за Обособена позиция №2: “Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2017 година“

Договор №Д17000511ВН/28.04.2017г.,за Обособена позиция №3: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2017 година“

Договор №Д17000513ВН/28.04.2017г., за Обособена позиция №4: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 2", Община Варна за 2017 година"

Договор №Д17000514ВН/28.04.2017г., за Обособена позиция №5: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Младост" и кметство Каменар, Община Варна за 2017 година“

Договор №Д17000515ВН/28.04.2017г.,  за Обособена позиция №6: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Владислав Варненчик", кметство Тополи и кметство Казашко, Община Варна за 2017 година“

Договор №Д17000512ВН/28.04.2017г.,  за Обособена позиция №7: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2017 година“

 

 

 

 

 

12Намерени са 18 записа