Досие №427 на процедура "00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“"
Сключени договори по Покана 4 по Рамково споразумение 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Мариела Черкезова / 20.03.2020 11:00
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 4 по Рамково споразумение 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Мариела Черкезова / 06.02.2020 10:45

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътНЕМ КОМЕРС ЕООД, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 5:На първо място

 

====================================================

 

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътНИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 4:На първо място

 

За Обособена позиция 3:На първо място

 

====================================================

 

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътТИТАН БКС ООД, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За
Обособена позиция 6:На първо място                                                                         

 

====================================================

 

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътПОЛИ ЙОРД ЕООД, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 7:На първо място

 

====================================================

 

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътКАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 1:На първо място

 

====================================================

 

Съобщение на основание
чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникътЕТ ЛАНД-ДИЗАЙН, относно Решение за класиране №0403/03.02.2020г.по рамково
споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на
зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
и покана с РД20000822ВН/15.01.2020г.
с предмет”
Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2020 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №0403/03.02.2020г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 2:На първо място

 

====================================================

 

 

 

 

Информации за изпълнени договори по Покана №3 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по сключено Рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ с изх. № РД17004692ВН/09.03.2017 г.
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Веселина Минчева / 05.02.2020 16:47

Договор №Д19000106ВН/30.01.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №4: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 2", Община Варна за 2019 година“приключи на 17.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д19000105ВН/30.01.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №7 “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2019 година " приключи на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

 

 

Решение класиране, протокол и доклад по Покана 4 по Рамково споразумение 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Мариела Черкезова / 04.02.2020 10:49

Решение класиране, протокол и доклад по Покана 4 по Рамково споразумение 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“

Информации за изпълнени договори по Покана №3 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“по сключено Рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“с изх. № РД17004692ВН/09.03.2017 г.
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Веселина Минчева / 29.01.2020 17:19

Информации за изпълнени договори по Покана №3 с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции“по сключено Рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“с изх. № РД17004692ВН/09.03.2017 г.

Договор№Д19000104ВН/30.01.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи,резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Одесос", Община Варна за 2019 година” приключи на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д19000103ВН/30.01.2019г. за изпълнение на  Обособена позиция №2: “Представително поддържане и изграждане на зелени площи,резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година“приключи на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д19000111ВН/31.01.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №3: “ Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2019 година“приключи на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д19000107ВН/30.01.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №5:“ Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Младост" и кметство Каменар, Община Варна за 2019 година“приключи на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д19000202ВН/13.02.2019г. за изпълнение на Обособена позиция №6:“Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Владислав Варненчик", кметство Тополи и кметство Казашко, Община Варна за 2019 година “приключи
на 14.01.2020г., поради изтичане срока на същия.

 

 

Покана 4 по Рамково споразумение 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Станимира Колева / 15.01.2020 16:31
Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 22.02.2019 14:20

Сключен договор с рег.№ Д19000111ВН от 31.01.2019г. по процедура 00081-2016-0015 за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ". Обособена позиция №3: “Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Приморски 1", Община Варна за 2019 година“ по покана с РД180022629ВН/23.11.2018г. с предмет” Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на
дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции ” рамково споразумение с изх. РД17004692ВН/09.03.2017г. с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.

 

 

Сключени договори и Обявление за възложена поръчка по Покана 3, по сключено рамково споразумение с предмет : „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Звездалина Иванова / 20.02.2019 14:25

Сключени договори и Обявление за възложена поръчка по Покана 3, по сключено рамково споразумение с предмет:„Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“

„Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2019 година по обособени позиции "
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ договор досие
Адриана Любенова / 18.02.2019 17:28

 Сключен договор за изпълнение на „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на
Община Варна за 2019 година по обособени позиции "по 00081-2016-0015 по покана 3, с Рег.№. с РД180022629ВН/23.11.2018г по сключено Рамково споразумение №РД17004692ВН/09.03.2017 г.с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.


  


 

 

 

 

Обявления за изпълнени договори по обществена поръчка 00081-2016-0015 по Покана №2 за „Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“ , за Обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7
Открита процедура: 00081-2016-0015 „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ досие
Анна Костадинова Калоферова / 31.01.2019 14:40

Обявления за изпълнени договори по обществена поръчка 00081-2016-0015 по Покана №2 за „Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2018 година по обособени позиции“ , за Обособени позиции №№ 1,2,3,4,5,6,7

 

 

123Намерени са 29 записа