Досие №489 на процедура "00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“"
Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 3521/16.01.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Ваня Николайчева Йорданова / 28.08.2018 11:55

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 432,00лв по фактура №3521 от дата 16.01.2018

публично състезание

Информация за изпълнен договор по обществена поръчка 00081-2016-0058 с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции”, за Обособена позиция №1: „Абонамент на поддръжка и ремонт на климатични системи, намиращи се в сградата на Община Варна и „Норвежка къща”
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ досие
Людмила Пенева / 13.08.2018 16:49

Информация за изпълнен договор по обществена поръчка 00081-2016-0058 с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции”, за Обособена позиция №1: „Абонамент на поддръжка и ремонт на климатични системи, намиращи се в сградата на Община Варна и „Норвежка къща”

 Изпълнението на Договор №Д17000936ВН/21.06.2017г. за Обособена позиция №1: „Абонамент на поддръжка и ремонт на климатични системи, намиращи се в сградата на Община Варна и „Норвежка къща” приключи на 26.07.2018г.– датата, на която е направено последното плащане. 

Информация за изпълнен договор по обществена поръчка 00081-2016-0058 с предмет: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, за Обособена позиция №2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1 от Техническата спецификация, както и на новопридобитиклиматични системи през срока на договора“
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ досие
Анна Костадинова Калоферова / 08.08.2018 15:47

Информация за изпълнен договор по обществена поръчка 00081-2016-0058 с предмет: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, за Обособена позиция №2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1 от Техническата спецификация, както и на новопридобитиклиматични системи през срока на договора“

 Изпълнението на Договор №Д17000912ВН/19.06.2017г. за обособена позиция №2 с „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1 от Техническата спецификация, както и на новопридобитиклиматични системи през срока на договора“приключи на 17.07.2018г.– датата, на която е направено последното плащане. 

 

 

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 3600/29.05.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Събина Дончева Щерева / 17.07.2018 11:05

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 288,00лв по фактура №3600 от дата 29.05.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 3622/18.06.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Тодорка Иванова Кондева / 06.07.2018 10:37

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 360,00лв по фактура №3622 от дата 18.06.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 0000003619/14.06.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Надежда Георгиева Алагьозова / 28.06.2018 10:26

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 264,00лв по фактура №0000003619 от дата 14.06.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 0000003523/16.01.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Мая Делчева Попова / 27.06.2018 11:50

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 96,00лв по фактура №0000003523 от дата 16.01.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 0000003529/30.01.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Мая Делчева Попова / 27.06.2018 11:49

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 192,00лв по фактура №0000003529 от дата 30.01.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 3588/26.04.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Иванка Ангелова Начева / 06.06.2018 14:40

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 453,60лв по фактура №3588 от дата 26.04.2018

публично състезание

Плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 по платежен документ № 3593/10.05.2018
Публично състезание: 00081-2016-0058 "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ договор досие
Иванка Ангелова Начева / 06.06.2018 13:54

Извършено е плащане по договор Д17000912ВН/19.06.2017 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 624,00лв по фактура №3593 от дата 10.05.2018

публично състезание

123456Намерени са 56 записа