Досие №545 на процедура "ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна”"
Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0375755367/10.07.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.11.2018 10:48

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 346,80лв по фактура №0375755367 от дата 10.07.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0367576173/09.02.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 10:08

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 2 161,98лв по фактура №0367576173 от дата 09.02.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0369181824/09.03.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 10:08

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 1 793,68лв по фактура №0369181824 от дата 09.03.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0370784077/10.04.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 10:07

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 344,76лв по фактура №0370784077 от дата 10.04.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0372386317/10.05.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 10:03

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 348,00лв по фактура №0372386317 от дата 10.05.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0374148763/11.06.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 10:02

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 346,09лв по фактура №0374148763 от дата 11.06.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0374898250/25.06.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 02.10.2018 09:59

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0374898250 от дата 25.06.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0373294537/28.05.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 27.06.2018 14:42

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0373294537 от дата 28.05.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0371529050/24.04.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 08.05.2018 12:04

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0371529050 от дата 24.04.2018

Плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 по платежен документ № 0369924824/23.03.2018
Събиране на оферти с обява: ID 9062582 „Изграждане на оптична свързаност и Data VPN за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение", при община Варна” договор досие
Добринка Попова / 04.04.2018 09:46

Извършено е плащане по договор Д17000926ВН/20.06.2017 сключен с МОБИЛТЕЛ ЕАД на стойност 3 801,60лв по фактура №0369924824 от дата 23.03.2018

123Намерени са 22 записа