Досие №562 на процедура "00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ”"
Обявление за възложена поръчка и договор с приложения по Покана 5 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2021 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 04.11.2021 11:03
Съобщение на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП по Покана 5
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Йорданка Руменова Роева / 01.10.2021 08:53

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът КБИ НИКМАН ДЗЗД, относно Решение за класиране№3064/29.09.2021г.по рамково
споразумение с изх. изх. №РД18004364ВН/26.02.2018г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ и Покана с №РД21018147ВН/02.09.2021г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2021 година“

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №3064/29.09.2021г. на Кмета на oбщина Варна, Вашата оферта е класирана на ПЪРВО МЯСТО.

===================================================

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ ООД, относно Решение за класиране№3064/29.09.2021г.по рамково споразумение с изх. изх. №РД18004364ВН/26.02.2018 г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ и Покана с №РД21018147ВН/02.09.2021г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2021 година“

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №3064/29.09.2021г. на Кмета на oбщина Варна, Вашата оферта е класирана на ВТОРО МЯСТО.

 

 

Решение за класиране, протоколи и доклад от работата на комисията по Покана 5 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2021 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 29.09.2021 16:46
Покана 5 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2021 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 02.09.2021 16:16

Покана 5 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2021 година“

Покана №4 - Обявление за приключил договор с предмет: „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2020 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 18.08.2021 14:23

Покана №4 - Обявление за приключил договор с предмет: „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2020 година“

Обявление за възложена поръчка и договор с приложения по Покана 4 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2020 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 07.01.2021 12:05
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 4
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Константина Желязкова / 10.11.2020 15:06

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът КБИ НИКМАН ДЗЗД, относно Решение за класиране№3929/06.11.2020г.по рамково споразумение с изх. изх. №РД18004364ВН/26.02.2018 г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ и Покана с №РД18004364ВН_012ВН/23.10.2020г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2020 година“

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №2877/06.08.2018г. на Кмета на oбщина Варна,Вашата оферта е класирана на ПЪРВО МЯСТО.

===================================================

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ ООД, относно Решение за класиране№3929/06.11.2020г.по рамково споразумение с изх. изх. №РД18004364ВН/26.02.2018 г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ и Покана с №РД18004364ВН_012ВН/23.10.2020г. с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2020 година“

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №3929/06.11.2020г. на Кмета на oбщина Варна,Вашата оферта е класирана на ВТОРО МЯСТО.

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад от работата на комисията по Покана 4 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2020 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 06.11.2020 15:45
Покана 4 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2020 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Марина Драгова / 23.10.2020 15:51

Покана 4 с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна за 2020 година“

Информация за изпълнен договор по Покана №3 с предмет «Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2019 година“
Открита процедура: 00081-2017-0040 „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 24.08.2020 17:03

Информация за изпълнен договор по Покана №3 с предмет «Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) дерета, канавки и водостоци на територията на община Варназа 2019 година“по сключено Рамково споразумение с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“

123Намерени са 30 записа