Досие №577 на процедура "“Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“"
Резултати от конкурс за проект по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 18.12.2017 10:49

Резултати от конкурс за проект по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участника Георги Минчев Георгиев относно Решение за класиране № 3380/20.10.2017г. по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 03.11.2017 14:19

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 3380/20.10.2017г. на Кмета на община Варна, Вашият проект е класиран на първо място за Обособена позиция № 1: Район „Вл. Варненчик“ – тревна площ пред кметството на район „Вл. Варненчик“.

Решение за класиране, Доклад и Протоколи от работата на Комисията по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 20.10.2017 16:14
Съобщение за провеждане на публично заседание на Журито по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 22.08.2017 15:37

Съобщение за провеждане на публично заседание на Журито по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“

Съобщение за обявяване поименно членовете на журито по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 21.07.2017 15:21

Съобщение за обявяване поименно членовете на журито по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“

Документация по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 05.07.2017 10:08
Решение и обявление по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“
Конкурс за проект: “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“ досие
Веселина Атанасова / 03.07.2017 17:11

Решение и обявление  по 00081-2017-0054 “Съвременна пластика в градска среда по обособени позиции“

Намерени са 7 записа