Досие №639 на процедура "00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна "
ПОКАНА №14- Обявление за приключил договор
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 30.09.2022 14:51

ПОКАНА №14- Обявление за приключил договор по вътрешно конкурентен избор с предмет "Демонтаж на коледна и новогодишна украса 2021-2022 г. на територията на Община Варна" по рамково споразумение с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление  и коледна украса на територията на Община Варна“

 

 

X

ПОКАНА №11 -Обявление за приключил договор
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 23.06.2022 15:22

ПОКАНА №11 -Обявление за приключил договор по вътрешно конкурентен избор с предмет : “Ремонтно–възстановителни работи на елементи и обемни фигури, доставка и монтаж на коледно-новогодишната украса на територията на община Варна за 2021г.-2022г.

 

 

 

X

ПОКАНА №13- Обявление за приключил договор с предмет : “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията наОбщина Варназа 2022г.”
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 16.05.2022 14:33

ПОКАНА №13- Обявление за приключил договор с предмет : “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията наОбщина Варназа 2022г.”

 

 

сключен анекс по покана 14
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Мариела Черкезова / 21.03.2022 13:40

сключен анекс по покана 14

ПОКАНА №14 - Обявление за възложена поръчка, договор и приложения
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Станимира Колева / 04.03.2022 10:30

ПОКАНА №14 - Обявление за възложена поръчка, договор и приложения с предмет: "Демонтаж на коледна и новогодишна украса 2021-2022 г. на територията на Община Варна"

 

ПОКАНА №14 с предмет: "Демонтаж на коледна и новогодишна украса 2021-2022 г. на територията на Община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 07.02.2022 16:40
ПОКАНА №13 - Обявление за възложена поръчка, договор и приложения по вътрешно конкурентен избор с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2022г.”
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 31.01.2022 12:20

ПОКАНА №13 - Обявление за възложена поръчка, договор и приложения по вътрешно конкурентен избор с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2022г.”

Информация за изпълнен договор (Покана 9) с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2021г.” по сключено Рамково споразумение с предмет: „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна”
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Милена Стоянова / 21.01.2022 16:17

Информация за изпълнен договор (Покана 9) с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2021г.” по сключено Рамково споразумение с предмет: „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна”, както следва:

Изпълнението на Договор №Д20001638ВН/03.12.2020г. по Покана 9 с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2021г.” по сключено Рамково споразумение с предмет: „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна”, сключен с “ГАБРОВСКИ” ООД, приключи на 23.01.2022г. – датата, на която е направено последното плащане.

Покана №13 с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2022г.”
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 23.12.2021 15:21

Покана №13 с предмет: “Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление на територията на Община Варна за 2022г.” по сключено рамково споразумение с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление  и коледна украса на територията на Община Варна ”

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на покана №12
Открита процедура: 00081-2017-0084 Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна досие
Веселина Минчева / 23.12.2021 08:42

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на покана №12 за допълване на оферта с предмет:“Техническа поддръжка на ефектно, архитектурно осветление и демонтаж на коледна украсана територията на Община Варназа 2022г.” по сключено рамково споразумение с изх. РД18005001ВН/09.03.2018г. по процедура с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление  и коледна украса на територията на Община Варна"

Поканата се прекратява поради това, че няма подадена оферта от участника по горе цитираната процедура.

 

123456Намерени са 52 записа