Досие №642 на процедура "00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ”"
Покана №3 -обявление за изменение и анекс за Обособена позиция №4: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2020 година”
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Александра Игнатова / 09.09.2021 14:54

Покана №3 -обявление за изменение и анекс за Обособена позиция №4: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2020 година”

Покана №3 -обявление за анекс за Обособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2020 година”
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 16.08.2021 09:35

Покана №3 -обявление за  анекс за Обособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2020 година”

Покана №4-Информация за изпълнен договор по обществена поръчка с предмет: Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 21.01.2021 15:40

Покана №4-Информация за изпълнен договор по обществена поръчка с предмет: Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна - вътрешно конкурентен избор по рамково споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“

 

 

Информации за изпълнени договори по Покана 3 с предмет "Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции“ по сключено Рамково споразумение с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“ с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018г.
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Людмила Пенева / 21.01.2021 12:45

Договор №Д20000006ВН/02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2020 година” приключи на 23.12.2020г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д20000007ВН/02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Приморски" за 2020 година” приключи на 30.12.20120г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д20000008ВН/02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №3: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Младост", кметство „Каменар” за 2020 година” приключи на 23.12.2020г., поради изтичане срока на същия.

Договор №Д20000059ВН/14.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №4: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2020 година” приключи на 23.12.2020г., поради изтичане срока на същия

Договор №Д20000008ВН/02.01.2020г. за изпълнение наОбособена позиция №5: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2020 година” приключи на 23.12.2020г., поради изтичане срока на същия

ПОКАНА №5- Обявление за възложена поръчка, договори и приложения по обществена поръчка с предмет: «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 11.01.2021 13:16

ПОКАНА №5- Обявление за възложена поръчка, договори и приложения по обществена поръчка с предмет: «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет:„Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018г.

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ОРБЕЛКОМ ООД
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 27.11.2020 10:15

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ОРБЕЛКОМ ООД относно Решение за класиране №4185/24.11.2020г. по покана №5 с РД20021344ВН/05.11.2020г.с предмет«Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №4185/24.11.2020г. на Кмета на oбщина Варна, Вашата оферта е класирана по обособена позиция №4 на първо място

 

Анекс по покана №4 с предмет «Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна“ по сключено рамково споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 27.11.2020 10:11

Анекс по покана №4 с предмет «Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна“ по сключено рамково споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“

ПОКАНА №5 - Решение за класиране №4185/24.11.2020г. протокол, доклад и приложение по обществена поръчка с предмет:«Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 24.11.2020 12:20

ПОКАНА №5 - Решение за класиране №4185/24.11.2020г. протокол, доклад и приложение по обществена поръчка с предмет:«Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“ по рамково споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“

 

Покана №5 с предмет: «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 05.11.2020 15:57

Покана №5 с предмет: «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2021 година по обособени позиции“ по сключено рамково споразумение с предмет„Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“

X

Обявление за възложена поръчка , договор и приложения по покана №4 с предмет: «Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна“
Открита процедура: 00081-2017-0088„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Людмила Пенева / 30.10.2020 16:29

Обявление за възложена поръчка , договор и приложения по покана №4 с предмет: «Почистване, минизиране и боядисване на стълбове от уличното осветление на територията на община Варна“ по сключено рамково споразумение с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“ с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018 г.

 

 

12345Намерени са 43 записа