Досие №642 на процедура "„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ”"
Информация за изпълнени договор по обществена поръчка с предмет: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ”
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Николета Стефанова Стефанова / 25.01.2019 17:51

Договор №Д18001001ВН/12.06.2016г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2018 година”приключи на 21.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001008ВН/13.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Приморски" за 2018 година” приключи на 18.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001061ВН/25.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №4: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2018 година” приключи на 21.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001018ВН/15.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2018 година” приключи на 27.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

Обявление за приключил договор по Покана 1 с изх.№ РД18008859ВН_003/11.05.2018г. с предмет ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ” по сключено рамково споразумение с предмет: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Славена Желязкова Николова / 10.01.2019 17:19

На 13.12.2018г. е приключил Договор №Д18000998ВН/12.06.2018г. Покана 1 с изх.№ РД18008859ВН_003/11.05.2018г. с предмет ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ” по сключено рамково споразумение с предмет: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“ за Обособена позиция №3: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Младост" и кметство „Каменар” за 2018 година”, поради изтичане срока на същия.

 

 

В прикачените файлове има заличени лични данни на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

 

 

 

Обявление за възложена поръчка и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 10.01.2019 11:07

Обявление за възложена поръчка  и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"

* във файловете има заличена информация на основание ЗЗЛД

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 2 с предмет « Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции “по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 11.12.2018 10:23

 

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът БУЛ-МАРК ООД

 

 относно Решение за класиране №4684/07.12.2018г.по покана
с РД18022012ВН/13.11.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2019 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №4684/07.12.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 3:На първо място

 

 


 

 

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ЕТ ДОБРИ ПАНОВ 

 

относно Решение за класиране №4684/07.12.2018г.по покана
с РД18022012ВН/13.11.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2019 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №4684/07.12.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 1:На първо място

 

 


 

 

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ПАНДОРА ЕООД

 

относно
Решение за класиране №4684/07.12.2018г.по покана
с РД18022012ВН/13.11.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2019 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №4684/07.12.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 2:На първо място

 

 


Съобщение на
основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ОРБЕЛКОМ ООД

 

относно
Решение за класиране №4684/07.12.2018г.по покана
с РД18022012ВН/13.11.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2019 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №4684/07.12.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 4:На първо място

 

 


 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 2 с предмет « Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции “по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Анелия Недкова / 07.12.2018 17:06

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 2 с предмет « Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна "

 

 

 

 

Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 13.11.2018 16:17

Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна "

Обявление за възложена поръчка и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Анна Костадинова Калоферова / 05.07.2018 11:29

Обявление за възложена поръчка  и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"

Решение за класиране по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 05.06.2018 11:05

Решение за класиране по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна "

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 31.05.2018 14:54

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ПАНДОРА ЕООД

 

 относно Решение за класиране №1968/29.05.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
и покана с РД18008859ВН_003/11.05.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №1968/29.05.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 2:На първо място

 

 


 

 

Съобщение на
основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ОРБЕЛКОМ ООДотносно
Решение за класиране №1968/29.05.2018г.по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
и покана с РД18008859ВН_003/11.05.2018г.
с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна за 2018 година по обособени позиции ”

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №1968/29.05.2018г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 4:На първо място

 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 29.05.2018 10:10

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 1 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна "

12Намерени са 19 записа