Досие №642 на процедура "„Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ”"
Сключени договори по обществена поръчка с предмет ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции ”
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 24.01.2020 10:00

Сключени договори по покана с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции ”.  По рамково споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“.

1. Договор с рег. № Д20000006ВН/ 02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2020 година”.

2. Договор с рег. № Д20000007ВН/ 02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Приморски" за 2020 година”.

3. Договор с рег. № Д20000008ВН/ 02.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №3: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Младост" и кметство „Каменар” за 2020 година”.

4. Договор с рег. № Д200000059ВН/ 14.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №4: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично
и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2019 година”.

5. Договор с рег. № Д200000038ВН/ 06.01.2020г. за изпълнение на Обособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2020 година”.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00081-2017-0088. Подписите са заличени  съгласно ЗЗЛД ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за изпълнен договор по Покана 2 с «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по сключено Рамково споразумение с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“ с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018 г.
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 17.01.2020 16:47

Договор №Д18001919ВН/27.12.2018г. за изпълнение на Обособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2019 година” приключи на 27.12.2019г., поради изтичане срока на същия.

 

 

Информация за изпълнен договор по Покана 2 с «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по сключено Рамково споразумение с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“ с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018 г.
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 17.01.2020 15:11

Договор №Д18001920ВН/28.12.2018г. за изпълнение на Обособена позиция №4: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2019 година”приключи на 30.12.2019г., поради изтичане срока на същия.

 

 

Информации за изпълнени договори по Покана 2 с «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по сключено Рамково споразумение с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“ с изх. № РД18008859ВН/04.05.2018 г.
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 15.01.2020 15:34

Договор №Д18001907ВН/21.12.2018г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2019 година” приключи на 23.12.2019г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001918ВН/27.12.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Приморски" за 2019 година” приключи на 16.12.2019г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001908ВН/21.12.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №3: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Младост", кметство „Каменар” за 2019 година” приключи на 16.12.2019г., поради изтичане срока на същия.

 

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП по Покана 3 с предмет « Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции “по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 17.12.2019 11:05

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът БУЛ-МАРК ООД

 

 относно Решение за класиране №5254/12.12.2019г.по покана
с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна
за 2020 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №5254/12.12.2019г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

За Обособена позиция 3:На първо място

 

==================================================

 

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ЕТ ДОБРИ ПАНОВ 

 

относно Решение за класиране №5254/12.12.2019г.по покана
с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна
за 2020 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №5254/12.12.2019г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 1:На първо място

 

 


 

 

Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ПАНДОРА ЕООД

 

относно Решение за класиране №5254/12.12.2019г.по покана
с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна
за 2020 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №5254/12.12.2019г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 2:На първо място

 

 


Съобщение на
основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ОРБЕЛКОМ ООД

 

относно Решение за класиране №5254/12.12.2019г.по покана
с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна
за 2020 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №5254/12.12.2019г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 4:На първо място

 

 


Съобщение
на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участникът ЕНЕРГЕТИКА ДЗЗД

 

относно Решение за класиране №5254/12.12.2019г.по покана
с №РД19021699Н/18.11.2019г.с предмет”Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна
за 2020 година по обособени позиции ” по рамково
споразумение с изх. РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа
поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково
осветление  на територията на община
Варна“
 

 

Уведомявам
Ви, че съгласно Решение №5254/12.12.2019г.на Кмета на
oбщина Варна,Вашата оферта е класирана  както следва:

 

 

За
Обособена позиция 5:На първо място

 

 


 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 3 с предмет "Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Александра Игнатова / 12.12.2019 17:09

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана 3 с предмет "Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "

Покана 3 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Мариела Черкезова / 18.11.2019 16:13

Покана 3 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2020 година по обособени позиции“по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна "

Информация за изпълнени договор по обществена поръчка с предмет: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ”
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Николета Стефанова Стефанова / 25.01.2019 17:51

Договор №Д18001001ВН/12.06.2016г. за изпълнение на Обособена позиция №1: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2018 година”приключи на 21.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001008ВН/13.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №2: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Приморски" за 2018 година” приключи на 18.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001061ВН/25.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №4: ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Аспарухово", кметство „Константиново” и кметство „Звездица” за 2018 година” приключи на 21.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

 Договор №Д18001018ВН/15.06.2018г. за изпълнение наОбособена позиция №5: “Tехническа поддръжка и текущ ремонт на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Владислав Варненчик", кметство „Тополи” и кметство „Казашко” за 2018 година” приключи на 27.12.2018г., поради изтичане срока на същия.

Обявление за приключил договор по Покана 1 с изх.№ РД18008859ВН_003/11.05.2018г. с предмет ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ” по сключено рамково споразумение с предмет: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна“
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Славена Желязкова Николова / 10.01.2019 17:19

На 13.12.2018г. е приключил Договор №Д18000998ВН/12.06.2018г. Покана 1 с изх.№ РД18008859ВН_003/11.05.2018г. с предмет ”Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна за 2018 година по обособени позиции ” по сключено рамково споразумение с предмет: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на община Варна“ за Обособена позиция №3: ” Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район "Младост" и кметство „Каменар” за 2018 година”, поради изтичане срока на същия.

 

 

В прикачените файлове има заличени лични данни на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

 

 

 

Обявление за възложена поръчка и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088 „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна ” досие
Веселина Минчева / 10.01.2019 11:07

Обявление за възложена поръчка  и сключени договори по обособени позиции с №№1,2,3,4,5 по Покана 2 с предмет «Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“ по 00081-2017-0088  „Tехническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на община Варна"

* във файловете има заличена информация на основание ЗЗЛД

 

123Намерени са 26 записа