Досие №643 на процедура "00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна "
Допълнително споразумение и обявление за изменение на договор по Покана 2 с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Марина Драгова / 07.10.2021 11:24

Допълнително споразумение и обявление за изменение на договор по Покана 2

Обявление за възложена поръчка и договор по Покана 2 с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Марина Драгова / 05.08.2021 11:04
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Мариела Черкезова / 07.07.2021 12:00

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (отм.) до участникът ЕТ ДОБРИ ПАНОВ, относно Решение за класиране №1859/05.07.2021г.по Покана с изх.№РД18021910ВН_008/28.05.2021г. с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна” по рамково споразумение с №РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на
община Варна“  

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №1859/05.07.2021г. на Кмета на oбщина Варна,Вашата оферта е класирана на трето място.

 _______________________________________________________________________

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (отм.) до участникът ПАНДОРА ЕООД, относно Решение за класиране №1859/05.07.2021г.по Покана с изх.№РД18021910ВН_008/28.05.2021г. с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна” по рамково споразумение с №РД18008859ВН/04.05.2018 г. с предмет „Tехническа поддръжка и текущ ремонт  на  улично и парково осветление  на територията на
община Варна“  

Уведомявам Ви, че съгласно Решение №1859/05.07.2021г. на Кмета на oбщина Варна,Вашата оферта е класирана на второ място.

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад от работата на комисията по Покана 2 с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Марина Драгова / 05.07.2021 17:26
Покана 2 с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Марина Драгова / 28.05.2021 16:29

Покана 2 с предмет „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“

Информации за изпълнени договори по Покана 1 с рег.№РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ във връзка със сключено рамково споразумение 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Константина Желязкова / 15.01.2020 17:30

Информации за изпълнени договори по Покана 1 с рег.№РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ във връзка със сключено рамково споразумение 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"

1. На 16.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001255ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 1: „Улично осветление
около бл.95 на бул. „Сливница“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

2. На 16.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001247ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 2: „Улично осветление в междублоковото пространство на ул. „Неофит Бозвели“, между ул. „Доспат“ и ул. „Патриарх Евтимий“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

3. На 16.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001251ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 3: „Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

4. На 19.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001250ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 4: „Улично осветление в карето между ул. „Дабко Дабков“, ул. „Дубровник“, ул. „Д-р Басанович“ и ул. „Железни врата“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

5. На 19.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001253ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 5: „Улично осветление на ул. „Синчец“ в участъка от ул.“Карамфил“ до ул. „Люляк“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

6. На 19.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001254ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 6: „Улично осветление по пешеходна алея между бл.13 на ул. „Студентска“ и бул. „Осми приморски полк“ и алеята между ул. „Васил Петлешков“ и бл.13 на ул.“Студентска“, гр. Варна“, поради изтичане срока на същия.

7. На 16.12.2019г. приключи изпълнението на договор №Д19001249ВН/02.07.2019г. по Обособена позиция № 7: „Улично осветление на ул. „Акад.Курчатов“ в участъка от ул. „Под игото“ до ул. „Козница“, район „Младост“, гр.Варна“, поради изтичане срока на същия.

 

 

 

Сключени договори по Покана 1 с рег.№РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ във връзка със сключено рамково споразумение 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Константина Желязкова / 15.07.2019 16:29

Сключени договори по 7 обособени позиции по Покана 1 с рег. №РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ във връзка със сключено рамково споразумение 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"

 Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Константина Желязкова / 31.05.2019 09:39

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и във връзка с т.11.3.4 от Покана с изх. №РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство  на улично осветление на територията на община Варнапо обособени позиции”до участника ЕТ „ДОБРИ ПАНОВ“, гр.Варна,относно Решение за класиране №2069/29.05.2019г.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №2069/29.05.2019г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта е класирана както следва:

Обособена позиция №1: На първо място

Обособена позиция №2: На първо място

Обособена позиция №3: На първо място

Обособена позиция №4: На първо място

Обособена позиция №5: На второ място

Обособена позиция №6: На второ място

Обособена позиция №7: На второ място

===================================================

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и във връзка с т.11.3.4 от Покана с изх. №РД18021910ВН_003ВН/27.03.2019г. с предмет „Строителство  на улично осветление на територията на община Варнапо обособени позиции”до участника „БУЛ-МАРК“ ООД, гр.Варна,относно Решение за класиране №2069/29.05.2019г.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №2069/29.05.2019г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта е класирана както следва:

Обособена позиция №1: На трето място

Обособена позиция №2: На трето място

Обособена позиция №3: На трето място

Обособена позиция №4: На трето място

Обособена позиция №5: На трето място

Обособена позиция №6: На трето място

Обособена позиция №7: На първо място

 

 

 

 

 

 

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана №1 с предмет: „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Константина Желязкова / 29.05.2019 14:54

Решение за класиране, протокол и доклад по Покана №1 с предмет: „Строителство  на улично осветление  на територията на община Варна по обособени позиции“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"

 

Подписите на членовете на комисията в настоящия доклад и протокол са заличени на основание ЗЗДЛ.

 

 

Покана 1 с предмет: „Строителство на улично осветление на територията на община Варна по обособени позиции“ по 00081-2017-0089 с предмет „Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна"
Открита процедура: 00081-2017-0089 Строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията на община Варна досие
Марина Драгова / 27.03.2019 10:44
12Намерени са 17 записа