Досие №659 на процедура "Климатици"
Договор №Д18001474ВН/31.08.2018г. за изпълнение на „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й “ приключи на 02.10.2020г., поради изтичане срока на същия.
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 02.10.2020 15:56

Договор №Д18001474ВН/31.08.2018г. за изпълнение на „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи, за нуждите на община Варна и подразделенията й “ приключи на 02.10.2020г., поради изтичане срока на същия.

 

 

Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 3781/29.11.2018
Открита процедура: договор досие
Стоянка Паскова Малчева / 27.12.2018 10:08

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 9 120,00лв по фактура №3781 от дата 29.11.2018

Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 3753/09.11.2018
Открита процедура: договор досие
Стоянка Паскова Малчева / 27.12.2018 10:05

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 1 108,80лв по фактура №3753 от дата 09.11.2018

Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 0000003779/28.11.2018
Открита процедура: договор досие
Нели Андреева Георгиева / 04.12.2018 08:58

Извършено е плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 сключен с ЕКО КОМФОРТ ЕООД на стойност 4 264,80лв по фактура №0000003779 от дата 28.11.2018


Плащане по договор Д18001474ВН/31.08.2018 по платежен документ № 0000003730/08.10.2018
Открита процедура: договор досие
Мария Проданова Василева / 02.11.2018 14:43

плащане по фактура

Сключен договор №Д18001474ВН/31.08.2018г. и Обявление за възложена поръчка по проведена открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи, за нуждите на община Варна и
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 10.09.2018 10:50

Сключен договор №Д18001474ВН/31.08.2018г. и Обявление за възложена поръчка по проведена открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи, за нуждите на община Варна и
подразделенията й“ открита с Решение №1472/19.04.2018г. на Кмета на община Варна с уникален номер в АОП 00081-2018-0017

изпълнител: „ЕКО КОМФОРТ“ ЕООД

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участника ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД относно Решение за класиране №2718/25.07.2018г. по 00081-2018-0017 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 27.07.2018 11:34

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участника  ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД относно Решение за класиране №2718/25.07.2018г. по 00081-2018-0017 с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “

 Уведомявам Ви, че съгласно Решение №2718/25.07.2018г. на Кмета на Община Варна, Вашата оферта е отстранена от участие по горе цитираната обществена поръчка на основание чл.107, т.2 б.А от ЗОП.

 

 

Протоколи от заседание №№ 2и 3 и Доклад на комисията по 00081-2018-0017 „Доставка,монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 25.07.2018 16:22

Протоколи от заседание №№ 2и 3 и Доклад на комисията по 00081-2018-0017 „Доставка,монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “

В прикачените файлове на протоколите, има заличена информация съгласно чл.2,ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Решение № 2718/25.07.2018г. за определяне на изпълнители по открита процедура с идентификационен номер 00081-2018-0017 „Доставка,монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 25.07.2018 16:21

Решение № 2718/25.07.2018г. за определяне на изпълнители по открита процедура с идентификационен номер 00081-2018-0017 „Доставка,
монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “

В прикачения файл има заличена информация съгласно чл.2,ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2018-0017 по обществена поръчка с предмет: „Доставка,монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “
Открита процедура: досие
Веселина Минчева / 13.07.2018 09:45

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2018-0017 по обществена поръчка с предмет: „Доставка,монтаж, предварително изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и профилактики на нови климатични системи за нуждите на община Варна и подразделенията й “

 

12Намерени са 13 записа