Досие №702 на процедура "„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“"
Обявление за приключване на договор по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 06.01.2020 16:28

Обявление за приключване на договор по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.

Сключен договор по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 04.12.2018 08:49

Сключен договор по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.

Решение за класиране и протоколи от работата на комисията по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 22.10.2018 16:32

Решение за класиране и протоколи от работата на  комисията по процедура 00081-2018-0034 с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.

 

 

Подписите в протоколите са заличени съгл. ЗЗЛД.

 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2018-0034 поръчка с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 01.10.2018 16:21

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2018-0034  поръчка с предмет „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ  НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 2: „Ремонт и поддръжка на климатичните сплит системи, собственост на Община Варна, изброени в Приложение №1, както и на новопридобити климатични системи през срока на договора“.

Обявление за прекратяване на обособена позиция №1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 12.09.2018 14:43

Обявление за прекратяване на обособена позиция №1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“.

Решение за прекратяване на обособена позиция №1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 24.08.2018 15:21

Решение за прекратяване на обособена позиция №1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“.

 

 

Удължаване срока за подаване на оферти на основание чл.179, ал.1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ за Обособена позиция №1: „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи, намиращи се в сградата на Община Варна, „Норвежка къща”, „Юнашки салон“ и ПК „Приморски“.
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Галина Илиева Георгиева / 08.08.2018 14:34

Удължаване срока за подаване на оферти на основание чл.179, ал.1 по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт  на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“ за Обособена позиция №1: „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи, намиращи се в сградата на Община Варна, „Норвежка къща”, „Юнашки салон“ и ПК „Приморски“.

 

 

Документация за участие по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“
Публично състезание: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ досие
Кирила Кирова / 16.07.2018 14:07

Документация за участие по 00081-2018-0034 „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции“

Намерени са 8 записа