Досие №860 на процедура "00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ"
Обявление за приключил договор по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 05.11.2020 16:24

Обявление за приключил договор по 00081-2019-0031

Обявление за възложена поръчка, договор с приложения и договори с подизпълнители по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 08.06.2020 15:02
Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Мариела Черкезова / 23.04.2020 11:20

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника „ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС“ ЕАД, относно Решение за класиране №1494/21.04.2020г. на Кмета на община Варна по 00081-2019-0031с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и изграждане на зарядни станции и интелигентна система за управление ”:

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №1494/21.04.2020г.на Кмета на община Варна, Вашата оферта е класирана на второ място.

_____________________________________________________________________________________________________________


Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД, относно Решение за класиране №1494/21.04.2020г. на Кмета на община
Варна по 00081-2019-0031 с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и изграждане на зарядни станции и интелигентна система за управление ”:

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №1494/21.04.2020г. на Кмета на община Варна, Вашата оферта е класирана на първо място.

___________________________________________________________________________________________________________

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП до участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВ ВАРНА“, относно Решение за класиране №1494/21.04.2020г. на Кмета на община Варна по 00081-2019-0031 с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и изграждане на зарядни станции и интелигентна система за управление ”:

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №1494/21.04.2020г.на Кмета на община Варна, Вашата оферта е отстранена от участие на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

 


 

Решение за класиране, протоколи и доклад от работата на комисията по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 21.04.2020 15:18

Личните данни в горепосочените документи са заличени на основание ЗЗЛД.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 25.03.2020 16:35

Съобщение за отваряне на ценови оферти по 00081-2019-0031

Протокол 1 от работата на комисията по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 31.10.2019 15:51

Подписите на членовете на комисията са заличени на основание ЗЗЛД.

Отговор №4 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 12.09.2019 15:57

Отговор №4 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.

Отговор №3 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 11.09.2019 16:49

Отговор №3 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.

Отговор №2 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 09.09.2019 17:07

Отговор №2 на постъпило запитване по 00081-2019-0031 с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по 00081-2019-0031 „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.
Открита процедура: 00081-2019-0031 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ досие
Марина Драгова / 16.08.2019 09:08

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и променена документация по 00081-2019-0031 „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“.

12Намерени са 13 записа